درمان شدگان - روماتیسم

بیمار : آقا  د ، م  45 ساله 
اولین مراجعه : 95/08/23
تعداد مراجعه : 2 جلسه 
علت مراجعه اوليه : روماتیسم
سایر مشکلات : تورم قوزک پا (دو طرفه) – رفلاکس معده – آفت دهانی
تشخیص مزاج : گرم و تر با غلبه رطوبت و سودا
اقدامات درماني انجام شده:  رعایت تدابیر مزاج مربوطه - مصرف ملین ها (خاکشی، آلو،تمرهندی تازه ، سبوس) برای افزایش دفع رطوبت های زائد -  مصرف عرقیجات مُدر ( عرق کاسنی و عرق شاتره)- مصرف ماء الجبن (آب پنیر) و آش و خورش های طبی -  فصد - روغن مالی شکم - روغن مالی مفاصل با روغن بابونه و ابوخلسا
نتایج درمان : رفع کامل تورم قوزک پا - حل شدن مشکل رفلاکس و آفت
نکته :
برای بیمار تشخيص روماتیسم داده شده بود ولی بعد از معاینه معلوم شد تجمع رطوبت زائد (که سنگین است ) در مچ پا باعث تورم شده که با رعایت تدابیر لازم در مراجعه دوم کاملا مشکل حل شد.

الدّواءُ عِندَنا و الشِّفاءُ عندالله


فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه