کلاس

مجموعه کارگاه های آموزشی ساده و عملی مفاهیم پرکاربرد طب سنتی

این مطلب شامل تاریخچه ای از کارگاه های آموزشی طب سنتی ایرانی که توسط دکتر میرغضنفری در سال های گذشته…

بیشتر بخوانید »

جلسه پنجاه و ششم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه پنجاه و ششم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه پنجاه و ششم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »

جلسه پنجاه و پنجم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه پنجاه و پنجم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه پنجاه و پنجم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »

جلسه پنجاه و چهارم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه پنجاه و چهارم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه پنجاه و چهارم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »

جلسه پنجاه و سوم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه پنجاه و سوم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه پنجاه و سوم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »

جلسه پنجاه و دوم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه پنجاه و دوم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه پنجاه و دوم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »

جلسه پنجاه و یکم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه پنجاه و یکم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه پنجاه و یکم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »

جلسه پنجاهم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه پنجاهم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه پنجاهم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید شامل ادامه مبحث اهمیت…

بیشتر بخوانید »

جلسه چهل و نهم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه چهل و نهم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه چهل و نهم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »

جلسه چهل و هشتم آموزش طب سنتی ایرانی

جلسه چهل و هشتم آموزش طب سنتی ایرانی آنچه در جلسه چهل و هشتم آموزش طب سنتی ایرانی می بینید…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا