تدابیر آب و هوا

شرایط محیطی، آب و هوا و …

تدابیر فصل زمستان از دیدگاه طب سنتی

هر فصلی دارای مزاج است. مزاج فصل زمستان سرد و تر است، بنابراین سردی و تری در این فصل بیشتر…

بیشتر بخوانید »

تدابیر فصل پاییز از دیدگاه طب سنتی

با توجه به اینكه هر فصلی مزاج خاص خود را دارد، در فصل پاییز نیز حتما باید سبك زندگی و…

بیشتر بخوانید »

تدابیر فصل تابستان از دیدگاه طب سنتی

مزاج فصل تابستان گرم و خشك است. به عبارت دیگر، گرما در این فصل بیشترین حد خود را دارد و…

بیشتر بخوانید »

تدابیر فصل بهار از دیدگاه طب سنتی

در فصل بهار طبیعت و بدن به سمت گرمی و تری حركت می‌كنند، بنابراین باید مصرف خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های گرم…

بیشتر بخوانید »

تدابیر استحمام از دیدگاه طب سنتی ایرانی

از دیدگاه طب سنتی ایرانی استحمام اصولی دارد كه اگر رعایت نشوند می‌توانند باعث بروز بیماری شوند و اگر تدابیر…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا