سوابق آموزشی

 ج) سوابق آموزشي:

  ج-1) تدريس ها: 

 1- تدريس فيزيولوژي نظري براي رشته دندانپزشكي در سال هاي 1385 و 1386 در دانشگاه علوم پزشكي تهران

2-  تدريس فيزيولوژي نظري براي رشته داروسازي در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشكي تهران

3- تدريس فيزيولوژي نظري براي رشته هاي مختلف كارشناسي (پرستاري، مامايي، توانبخشي و ...) در سال 1385 در دانشگاه علوم پزشكي تهران

4- تدريس فيزيولوژي عملي براي رشته پزشكي در سال هاي 1385 و 1386 در دانشگاه علوم پزشكي تهران

5- تدريس فيزيولوژي عملي براي رشته دندانپزشكي در سال 1385 در دانشگاه علوم پزشكي تهران

6- تدريس كارگاه روش تحقيق براي دست اندر كاران دومين همايش سراسري پرستاري توانبخشي در اختلالات مغز  و اعصاب

7- تدريس چند عنوان كارگاه علمي در مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

      8- تدريس در ده ها دوره كلاس هاي مقدمات طب سنتي ايران در دانشگاه علوم پزشكي تهران و شاهد (1380 تا کنون) 

9- تدريس در دوره آموزش مقدمات طب سنتي ايران براي پزشكان بورسيه طب سنتي چين در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

10- تدريس در كارگاه طب سنتي و دائره المعارف براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

11- تدريس در چند دوره كلاس هاي مقدمات طب سنتي ايران به درخواست مركز تحقيقات گياهان دارويي وابسته به دانشگاه شاهد

      12- تدريس كلاس هاي مقدمات طب سنتي ايران در دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

      13- تدريس كلاس هاي مقدمات طب سنتي ايران به درخواست انجمن ترويج گياهان دارويي كشور

      14- تدريس در دوره مقدمات طب سنتي ايران به درخواست جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران (1386)

      15- آموزش گياهان دارويي به درخواست جامعه گياه درماني ايران 

16- معرفي به عنوان دانشجوي نمونه آموزشي به معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

17- تدریس در چندین دوره متوسطه طب سنتی ایران در دانشگاه شاهد و تهران (1386 تا کنون)

18- تدریس فیزیولوژی نظری برای دانشجویان رشته پزشکی، داروسازی و تخصصی دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران (1387)

19- تدریس در کارگاه روش تحقیق در طب سنتی و مکمل در اولین همایش بین المللی طب سنتی و مکمل در ساری (1387)

20- سخنرانی های مکرر علمی آموزشی پیرامون طب سنتی در کنفرانس های علمی ادواری دارای مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران (9-1387)

21- تدریس در 23 دوره سطوح مختلف کارگاه های توانمندسازی تحقیقاتی حوزه طب سنتی ایران در انجمن تحقیقات طب سنتی مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران (90-1387)

22- تدریس مباحث فیزیولوژی نظری و عملی برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، دستیاران طب هوا و فضا، دانشجویان ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1389 تا کنون)

23- تدریس دوره های متعدد طب سنتی در بیمارستان امام رضا (ع) (93-1390)

24- تدریس در چهار دوره کارگاه تربیت پژوهشگر در حوزه طب سنتی در مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران (90-1389)

25- تدریس در دو کارگاه مقدماتی و پیشرفته آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390)

26- انتخاب به عنوان استاد نمونه در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

27- انتخاب به عنوان استاد نمونه در سطح دانشگاه های کل ارتش از سوی سازمان عقیدتی سیاسی اجا (1394)

28-تدریس مباحث طب سنتی برای دانشجویان پزشکی و پرستاری و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا کنون)

29- تدریس مباحث فیزیولوژی پزشکی برای دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران (1397)


      ج-2) كارگاه ها و دوره ها:

1- شركت در كارگاه searching در مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

2- شركت در كارگاه عصاره گيري در مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران

3- شركت در دوره آموزشي آشنايي با برخي از روش هاي درماني طب سنتي (حجامت و ...) در موسسه تحقيقات حجامت ايران (1377)

4- شركت در كارگاه كشوريKnowledge Transfer Exchange  وابسته به وزارت بهداشت در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

5- شركت در كارگاه Scientific Writing مقدماتي در معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

6 - شركت در كارگاه Scientific Writing پيشرفته در معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

7- شركت در كارگاه Systematic Searching در معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

8- شركت در كارگاه Endnote در معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

9- شركت در كارگاه تئوري عملي "تكنيك هاي درماني مفاصل" با حضور استاد بين المللي در دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

10- شركت در كارگاه تئوري عملي "ماساژ درماني مقدماتي" با حضور استاد بين المللي در دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

11- شركت در كارگاه تئوري عملي "ماساژ درماني تكميلي" با حضور استاد بين المللي در دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

12- شركت در دوره "آموزش مباني آيورودا" در دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

13- شركت در دوره "آموزش مباني طب سوزني" در دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

14- شركت در دوره "آموزش مباني هوميوپاتي" در دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

15- شرکت در کارگاه “systematic review” در دانشگاه علوم پزشکی تهران (1387)

16- شرکت در کارگاه "داوری مقالات" در دانشگاه علوم پزشکی تهران (1387)

17- شرکت فعال در کارگاه پنج روزه "مهارت های تدریس" در دانشگاه علوم پزشکی تهران (زمستان 1387) 

18- شرکت در کارگاه "مالکیت فکری" در مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران (1389)

19- دبیر علمی کارگاه مقدماتی آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390)

20- دبیر علمی کارگاه پیشرفته آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390)

21-شرکت در نخستین نشست دو روزه تخصصی و هم اندیشی صاحب نظران قرآن پژوهی و طب دانشگاه های علوم پزشکی کشور (1391) 

22- دبیر علمی کارگاه فرهنگی "روش تحقیق در قرآن" برای اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1392)

23- دبیر علمی سمینارها و کارگاه های متعدد کشوری آموزش مداوم پزشکی وزارت بهداشت با موضوعات ضوابط شرعی در پزشکی، طب سنتی، اصول مقدماتی و پیشرفته کار با حیوانات آزمایشگاهی (1390 تا کنون)

24- طراحی و اجرای workshop  چهار ساعته با عنوان Traditional Iranian (Persian) Medicine (TIM) and its importance in Military Medicine (اهمیت طب سنتی ایرانی در طب نظامی) به زبان انگلیسی در قالب چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی منطقه آسیا اقیانوسیه 1397 (ICMM 2018)

25- شرکت در کارگاه آشنایی با چگونگی تدوین دوره آموزشی و کریکولوم برای دانشجویان خارجی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 1397


فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه