سوابق اجرايي

سوابق اجرايي

ه) سوابق اجرايي:

1- موسس و دبیر انجمن تحقيقات طب سنتي ايران وابسته به مركز پژوهش هاي علمي دانشجويان و مرکز رشد استعدادهای درخشان- معاونت پژوهشي و آموزشی دانشگاه علوم پزشكي تهران (1378 الي 1389)

2- دبير انجمن علمي دانشجويي طب مكمل (کانون پزشکی سنتی و مکمل)، به عنوان اولين انجمن علمي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران، وابسته به معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1382 الي 1388)

3- عضو ستاد كشوري طب سنتي و مكمل و گياهان دارويي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حکم مشاور وزیر (1386 الي 1387)

 4- دبير علمي سمينار كشوري طب سنتي ايران و گياهان دارويي وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران (1386)

5- رئیس کمیته توسعه علوم و خدمات طب سنتی در ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب ایرانی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (9-1387)

6-نماینده مشاور وزیر و ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب ایرانی در معاونت  مجلس وزارت بهداشت برای تدوین لایحه جامع نظام سلامت (1387)

7- مديريت راه اندازي و نگهداري شبكه رايانه اي مركز توسعه پژوهش بيمارستان شريعتي وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه  علوم پزشكي تهران

8- همكاري در برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري همايش بين المللي دانشجويان علوم پزشكي مسلمان از طرف دانشگاه  علوم پزشكي تهران

9- عضو زير گروه تاريخ و مباني طب سنتي در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران (1382 تا کنون) 

10- همكاري با فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران در قسمت تدوين دائره المعارف پزشكي اسلام و ايران

11- همكاري با دبيرخانه شوراي آموزش طب سنتي و مكمل وابسته به وزارت بهداشت در مورد رشته طب سنتي ايران

12- همكاري با انجمن علمي كشوري طب سنتي ايران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور از بدو تاسیس انجمن

13- همكاري با فصلنامه تحليلي آموزشي خبري عطارنامه

14- مدیریت واحد توسعه آموزش و کتاب گروه تحقیقات طب سنتی ایران در دانشگاه شاهد با برگزاری چندین دوره مختلف و جدید (7-1386)

15- تدوین اولیه و ویرایش های مکرر نقشه جامع علمی کشور در حوزه طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی (9-1387)

16- تدوین آیین نامه داخلی و گروه های ستاد کشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی (1387)

17- تقدیر از سوی وزیر بهداشت به دلیل فعالیت اجرایی و علمی موثر در ستاد کشوری طب سنتی و مکمل و گیاهان دارویی (بهار 1388)

18- مامور ویژه ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب ایرانی در امر ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تحت حمایت ستاد (1388)

19- تقدیر از سوی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به دلیل تنظیم و تدوین سند ملی توسعه فناوری های راهبردی کشور (پاییز 1388)

20- تقدیر از سوی رئیس ستاد کشوری گیاهان دارویی و طب ایرانی (معاون وزیر جهاد کشاورزی) به دلیل فعالیت اجرایی و علمی موثر (بهار 1389)

21- عضو هیات رئیسه کنگره سراسری طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان (تابستان 1389)

22- دبیر کارگروه تخصصی طب سنتی وابسته به ستاد توسعه پژوهش و کاربرد گیاهان دارویی و طب ایرانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (1389 تا 1390)

23- سرپرست کارگروه طب اسلامی مشترک با انجمن تحقیقات طب سنتی و ستاد گیاهان دارویی و طب ایرانی ریاست جمهوری (90-1387)

24- مدیر علمی اولین همایش کشوری "ضوابط شرعی در پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390)

25- عضو شورای راهبردی ستاد گیاهان دارویی دانشگاه تهران (1390)

26- مدیر پژوهش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

27- عضو دومین هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران (1390 تا 1393)

28- سرپرست آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی آجا (1389 تا 1391) 

29- مسوولیت کمیته قرآن پژوهی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (92-89)

30- سرپرستی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا 1391)

31- مسوول پیگیری امور مربوط به طب سنتی و راه اندازی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا کنون)

32- رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی و طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

33- نماینده رسمی دانشگاه علوم پزشکی و فرماندهی بهداشت و درمان ارتش در ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مسوول کمیته آموزش کارگروه طب سنتی ایرانی اسلامی (92-91)

34- مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (93-91)

35- نماینده رسمی دانشگاه علوم پزشکی و فرماندهی بهداشت و درمان اجا در ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مسوول دفتر معارف جنگ (93-91)

36- عضو کارگروه تخصصی ورزش و سلامت نهاد کتابخانه های عمومی کشور (93-91)

37- دبیر علمی دومین همایش کشوری "ضوابط شرعی در پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1392)

38-عضو کمیته علمی طب سنتی پژوهشکده علوم و فن آوری زیستی وابسته به وزارت دفاع (1392)

39- عضو کمیته طب سنتی دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1393-4)

40- عضو کمیته طب مکمل معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1393-4)

41- عضو سومین هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران (1393 تا کنون)

42- رئیس کارگروه طب سنتی ایرانی اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح با حکم ریاست محترم وقت ستاد، سرلشکر دکتر فیروزآبادی (1393 تا کنون)

43- سرپرست گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1394 تا 1396)

44- عضو کارگروه نظام سلامت در اسلام معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1394 تا کنون)

45-عضو میز بهداشت و سلامت مرکز تحقیقات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح (1394 تا 1396)

46- عضو مجموعه اساتید مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا (1395 تا کنون)

47-عضو شورای راهبردی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آجا (1396 تا کنون)

48- رییس کمیته طب سنتی و مکمل چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی منطقه آسیا اقیانوسیه 1397 (ICMM 2018) 

49- کمک سردبیر (Associate Editor) نشریه علمی بین المللی انگلیسی زبان  Annals of Military and Health Sciences Research وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1396 تا کنون)


فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه