سوابق تجربی

سوابق تجربی

د) سوابق تجربی:

1- دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی در بیمارستان های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران (1383- 1380)

 2- کارآموزی بالینی طب سنتی در درمانگاه دانشگاهی زیر نظر استاد طب سنتی (85-1383) 

3- طبابت رسمی و ویزیت بیماران (حدود 000/40 ویزیت) به شیوه طب سنتی ایران و طب رایج در درمانگاه و مطب شخصی (1387 تا کنون)

4- طبابت رسمی و ویزیت بیماران به شیوه طب سنتی ایران در سلامتکده طوبی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (1395)

5- ویزیت بیماران به طور رسمی در درمانگاه طب سنتی ایرانی بیمارستان امام رضا (ع) (501 ارتش) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1397)


فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه