خصوصيات افراد با مزاج گرم و تر (دموي مزاج‌ها)

-        افرادي  تنومند، هيكلي و عضلاني هستند (چاقی از جنس عضله)

-         پایه رنگ پوست به قرمزي و سرخي  تمایل دارد.

-        اعضاي بدن،صورت و لب ها، اندام ها، انگشتان و پهناي قفسه سينه بزرگ  هستند (استخوان‌بندي درشتی دارند).

-        پوست نرم و لطيفي دارند.

-        احساس گرما (با لمس بدن ایشان توسط شخصی دیگر يا احساس درونی خود  فرد).

-        عروق بزرگي دارند و از سطح پوست دست و پا به راحتی قابل رويت  هستند (وریدها یا همان سیاهرگ‌ها).

-        نبض‌هاي قوي و پری دارند (شریان ها یا همان سرخرگ ها).

-        افرادي بذله‌گو و با روحيه معمولا شاد و بشاش هستند.

-        خوش‌خوراك هستند، يعني به غذاهايي با غذائيت زياد مثل گوشت، نان و برنج و تنوع غذا علاقه دارند.

-        خوش‌خواب هستند و زود به خواب مي‌روند و احتمال خروپوف در آنها بيشتر است.

-        دفعيات بدن معمولاً رنگ يا بوي تندي  داشته(مثلا عرق، ادرار، مدفوع و...) و همين‌طور كه ورودي اين افراد زياد است و پرخوري مي‌كنند، خروجي ها و مواد دفعی بدن هم زياد است.

-        موهاي پر پشت، مشکی، ضخيم و حالت‌پذير یا فر دارند.

-        از نظر رواني نيز افرادي شجاع، خونگرم، با روابط عمومي بالا و با صبر و حوصله زياد (انعطاف‌پذير) هستند.

-        اين افراد نبايد در مصرف گوشت، برنج يا مواد شيرين زياده‌روي ‌كنند.

-         

فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه