سوابق علمی و تحقیقاتی

 ب) سوابق علمي و تحقيقاتي: 

    انتخاب و تشویق ویژه به عنوان نخبه علمی و آموزشی از سوی مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران (بهار 1388)

     ب-1) طرح هاي پژوهشي:

    1- مجري طرح پژوهشي "اثرات ضد التهابي گياه انجير" مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران ( 86- 1385)

    2- مجري طرح پژوهشي "اثرات ضد درد گياه انجير" مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران ( 86- 1385)

    3- مجري طرح پژوهشي "اثرات ضد درد گياه سداب " مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران ( 86- 1385)

    4- مجري طرح پژوهشي "سم شناسي گياه خوشاريزه" مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران ( 86- 1385)

    5- همكار اصلي طرح پژوهشي "اثرات ضد التهابي گياه سداب" مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران ( 84- 1383)

    6- همکاری در طرح پژوهشی با موضوع "rabbit isolated AV node, double perfusion" مشترک دانشگاه شاهد و آزاد (83-1382)

    7- همكار اصلي طرح پژوهشي "اثرات ضد التهابي فرآورده MS14" مصوب دانشگاه شاهد ( 87- 1385)

    8- همكار اصلي طرح پژوهشي "بررسي ميزان علاقمندي دانشجويان به طب مكمل" مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران ( 86- 1384)

9- همكاري در طرح پژوهشي "اندازه گيري ارزش ها و تعهدات اخلاقي دانشجويان PhD در ايران" با مركز تحقيقات سياست علمي كشور (1386) 

10- انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1384)

 11- همکار اصلی طرح "تدوین درسنامه جامع طب سنتی ایران برای آموزش پزشکان" مصوب معاونت آموزشی وزارت بهداشت ( 87- 1386)

12- تدوین طرح جامع احیا و توسعه مکتب پزشکی سنتی ایران به سفارش فرهنگستان علوم پزشکی (1387)

13- مجری طرح پژوهشی " بررسی اثر عصاره بخش هوایی گیاه Teucrium polium  بر میزان ترشح انسولین و گلوکاگن از لوزالمعده موش صحرایی نر" به عنوان پایان نامه مقطع PhD ( 89- 1386)

 14- همكار اصلي طرح "ادغام آموزش طب تكميلي Complementary & Alternative Medicine در دوره‌هاي آموزش پزشكي" مصوب وزارت بهداشت ( در حال اجرا)

15- مجری طرح پژوهشی "بررسی اثر گیاه بادمجان (Solanum melongena)  بر ایجاد آترواسکلروزیس  در موش های صحرایی  نر" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

16- مجری طرح پژوهشی " طراحی و ساخت  نمونه آزمایشی دستگاه تجزیه و تحلیل ادرار از دیدگاه  طب سنتی ایران" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

17- استاد راهنمای طرح پژوهشی " بررسی اثر sildenafil بر عملکرد حرکتی آسیب contusion طناب نخاعی در موش صحرایی" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

18- استاد راهنمای طرح پژوهشی " بررسی اثر آتورواستاتین بر افسردگي در موش سوری نر با مدل Forced swimming test (FST)  

 و  چگونگی تعامل آن با سیستم های نيتررژيك و گلوتامات " مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

19- استاد راهنمای طرح پژوهشی " بررسی تاثیر زالو درمانی  بر ترمیم زخم  درموش صحرایی" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

20- استاد راهنمای طرح پژوهشی " بررسی کارایی داربست سه بعدی نانو ساختار زیست سازگار و زیست تخریب پذیر در ترمیم زخم ناشی از تروما در مدل آزمایشگاهی موش صحرایی در مقایسه با روش درمانی استاندارد  گاز وازلین" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

21- استاد راهنمای طرح " تاسیس و راه اندازی واحد تکثیر و پرورش موش صحرایی در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی آجا به منظور سهولت و تسریع روند انجام پروژه های حوزه نظامی" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

22- استاد راهنمای طرح " تاسیس و راه اندازی واحد تکثیر و پرورش خوکچه هندی و هامستر در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی آجا به منظور سهولت و تسریع روند انجام پروژه های حوزه نظامی" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

23- استاد راهنمای طرح " تاسیس و راه اندازی واحد تکثیر و پرورش موش سوری در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی آجا به منظور سهولت و تسریع روند انجام پروژه های حوزه نظامی" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

24- استاد راهنمای طرح " راه اندازی واحد توانمندسازی محققین در موضوع آشنایی و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی " مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (91-1390)

25- همکار اصلی طرح پژوهشی " طراحی مدل شبکه عصبی مصنوعی بر اساس بيومارکرهای فيزيولوژيک و پاتولوژيک مايع پلور، جهت افتراق بدخيمی از ديگر علل پلورال افيوژن اگزوداتيو "(90-1389)

26- استاد راهنمای طرح " احداث باغ آموزشی-پژوهشی گیاهان دارویی (هربوراتوم) مشتمل بر گونه¬های گیاهی مهم و پرکاربرد طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش" (93-1392)

27- استاد راهنمای طرح پژوهشی " تاثیر زالو درمانی و دوره های موقت هیپوکسی بر میزان گیرایی فلپ های جلدی-عضلانی که متحمل دوره طولانی ایسکمی شده اند" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش  (93-1392)

28- استاد راهنمای طرح پژوهشی "مطالعه‌ی اثر فرآورده‌ی گیاهی حاوی مخلوط عصاره‌ی هیدرو الکلی گل میخک ) Syzygium aromaticum  (و ریوند (Rheum officinale) بر ترمیم زخم  سوختگی شیمیایی و لیزر کم توان ایجاد شده در موش سوری" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش  (93-1392)

29- استاد راهنمای طرح پژوهشی " بررسی و معرفی داروهای طبیعی منتخب طب سنتی ایران موثر بر خونریزی، درد و التهاب. استاندارد سازی و شناسایی ترکیبات روغن فرار گیاه میخک (گیاه نمونه ضد التهاب و درد) به روش کروماتوگرافی گازی و بررسی اثر ضد التهابی و ضد میکروبی آن " مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1394-95)

30- استاد راهنمای طرح پژوهشی " طراحی ، شبیه سازي و ساخت کنترلر جهت های  اصلی برای افراد ناتوان حرکتی بر اساس سیگنالEEG " مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1394-95)

31- استاد راهنمای طرح پژوهشی" بررسی و معرفی داروهای طبیعی (گیاهی، حیوانی، معدنی) موثر بر زخم در طب سنتی ایران. ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان کندر(  Boswellia carterii)، دم الاخوین (Dracaena cinnabari) و انزروت (Astragalus arbusculinus) بر ترمیم زخم برشی ایجاد شده در موش سوری" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1394-95)

32- استاد راهنمای طرح پژوهشی " بررسی ترکیبات ترمیم کننده زخم در ارقام مطرح انار ایرانی (Punica granatum )" مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش  (1395)

33- استاد راهنمای طرح پژوهشی "بررسی اثر اسانس/عصاره گیاهان دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita) ،رازیانه(Foeniculum vulgare)، مرزه(Satureja hortensis)،آنغوزه(Ferula assafoetida) ،زیره سبز(Cuminum cyminum) بر قارچ های شایع بیماری‌زا (مشترک بین گیاه و انسان) موجود در پادگان‌های منتخب نظامی" دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1396)

34- استاد مشاور طرح پژوهشی "بررسی اثر گیاهان دارویی شامل بومادران(Achillea millefolium)، دم‌اسب(Equisetum arvense)، یونجه (Medicago sativa)، آویشن(Thymus vulgaris) و پونه‌کوهی(Mentha pulegium)در تسریع روند انعقاد خون در شرایط آزمایشگاهی" دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1396)

35- استاد راهنمای طرح پژوهشی "کشت ارقام برتر انار ایرانی (Punica granatum)، در هربوراتم دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بررسی اثر عصاره پوست انار بر ترمیم زخم برشی ایجاد شده در موش صحرایی" دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1397)

36- استاد راهنمای طرح پژوهشی "بررسی اثر عصاره گیاهان دارویی آویشن (Thymus vulgaris)، شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و زنیان (Trachyspermum ammi) بر قارچ بیماری زای Fusarium solani، مشترک بین انسان و گیاه" دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1397)ب-2) همايش هاي علمي:

    1- شركت در همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي با ارائه مقاله بصورت سخنراني (تهران- 1383) 

    2- شركت در همايش بين المللي تندرستي و فراورده هاي طبيعي با ارائه مقاله بصورت پوستر (مشهد-1383)

    3- شركت در همايش كشوري طب سنتي با ارائه مقاله بصورت سخنراني (قم- 1383)

4- شركت در هفدهمين همايش كشوري فيزيولوژي-فارماكولوژي با ارائه مقاله بصورت سخنراني (كرمان- 1384)

5- شركت در اولين سمپوزيوم بين المللي تكنولوژي مولكولي (تهران- 1384)

    6- شركت در سومين همايش بين المللي دانشجويان پزشكي و پزشكان جوان با ارائه مقاله بصورت پوستر (ارمنستان - 2005)

7- ميز گرد علمي در دهمين همايش علوم دارويي ايران (تهران- 1385)

8- شركت در سمينار كشوري طب سنتي ايران و گياهان دارويي  با ارائه 2 مقاله (تهران- 1386)

9- شركت در هجدهمين همايش كشوري فيزيولوژي-فارماكولوژي  با ارائه 4 مقاله بصورت سخنراني و پوستر (مشهد- 1386)

    10- شركت در چهارمين همايش بين المللي دانشجويان پزشكي و پزشكان جوان با ارائه مقاله بصورت سخنراني (ارمنستان - 2007)

    11- سخنران مدعو در چهل و هشتمین همایش کشوری انجمن دندانپزشکان ایران با موضوع دندانپزشکی و طب سنتی (تهران-پاییز 1387)

12- شركت در نوزدهمین همايش كشوري فيزيولوژي-فارماكولوژي  با ارائه  مقاله بصورت پوستر (تهران- 1388)

13- سخنران مدعو در دومین همایش مدیریت بیمارستان و گردشگری سلامت با موضوع طب سنتی و گردشگری سلامت (تهران-زمستان 1388)

14 -  شرکت در اولین همایش منطقه اي اقتصاد و بازاریابی گیاهان دارویی) غرب کشور( با ارائه مقاله تحت عنوان "بررسی وضعیت بازاریابی گیاهان دارویی ایران در جهان" (کردستان- 1388)

15- سخنران مدعو در سمپوزیوم علمی ماهانه مرکز ملی مطالعات اعتیاد با عنوان "جایگاه طب سنتی و مکمل در ایران و جهان" (تهران-1389)

16- سخنران مدعو در کنگره سراسری طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی با موضوع وضعیت موجود طب سنتی و مکمل و نیز ارائه پوستر در موضوع بازار و اقتصاد گیاهان دارویی (خرم آباد-1389)

17- سخنران مدعو در اولین سمینار کشوری هومیوپاتی، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با عنوان "طب سنتی و مکمل و جایگاه آن در جهان امروز" (تهران - 1389)

    18- شرکت در دومین همایش طب الرضا (ع) با مقاله تحت عنوان "از پزشکی جامع نگر (Integrative Medicine) تا طب اسلامی" (مشهد-1389)

    19- شرکت در سومین سمینار طب اسلامی ایرانی با مقاله تحت عنوان " طب بومی مناطق مختلف ایران " (شیراز-1389)

    20- ارائه مقاله و انتخاب شدن به عنوان مقاله برتر در همایش کشوری "ضوابط شرعی در پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390)

    21- سخنران مدعو در همایش کشوری طب الرضا (ع) با موضوع "وضعیت موجود طب سنتی و اسلامی در ایران و جهان تا سال 1391-2012 " (مشهد-  1391)

   22- اخذ پذیرش دو مقاله با موضوع گردشگری سلامت مبتنی بر طب سنتی ایران در کنگره بین المللی زیر نظر Elsevier (میشیگان-2012)

   23-سخنران مدعو در نشست ماهانه مدیران سیما با موضوع "تغذیه اسلامی" در سازمان صدا و سیما (تابستان 1390)  

   24- سخنران مدعو در پانزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با موضوع "طب سنتی و مکمل، موضوعی قدیمی و به روز در جهان و ایران" (تبریز- 1391)

25- سخنران مدعو در اولین کنگره ملی طب ایرانی اسلامی با موضوع "سیر تاریخی طب سنتی و طب رایج در جهان و ایران" (مشهد- 1391)

26- سخنران مدعو در هم اندیشی طب اسلامی با موضوع "چشم انداز طب اسلامی" ( قم – 1391)

27- سخنران مدعو در همایش ماساژدرمانی با موضوع "جایگاه ماساژ در مکتب طب سنتی ایران" (تهران- مرکز همایش های صدا و سیما-1392)

28- مهمان ویژه همایش طب سنتی استان البرز (کرج-1392)

29- مقاله برگزیده در سمپوزیوم سالانه و جهانی iSAMS  با عنوان " Leech Therapy for linear incisional skin-wound healing in rats" و حائز جایزه بین المللی (AMS Awards 2014) با شرکت و ارائه سخنرانی  (Tokyo, Japan, 2014) 

    30- سخنرانی پیرامون اثر زالو درمانی بر ترمیم زخم در موش صحرایی به زبان انگلیسی در اولین همایش بین المللی زالودرمانی در دانشگاه تهران، 93 

    31- سخنران مدعو در دومین همایش داروسازی نظامی و شرایط اضطراری با عنوان "جایگاه طب سنتی در نیروهای مسلح و شرایط بحران"، 95

    32- استاد مدعو در همایش کشوری نظام سلامت در اسلام با تاکید بر آموزه های رضوی، مشهد 1396

    33- سخنرانی علمی در workshop  با عنوان Traditional Iranian (Persian) Medicine (TIM) and its importance in Military Medicine (اهمیت طب سنتی ایرانی در طب نظامی) به زبان انگلیسی در قالب چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی منطقه آسیا اقیانوسیه 1397 (ICMM 2018)


    ب-3) نوآوري ها:

    1- ارائه روش نوين آموزش پزشكي (Case Hunting) براي اولين بار و تشويق از سوي دانشگاه و بيمارستان هاي وابسته (1381)

    2- معرفي تكنولوژي جديد كامپيوتر جيبي(PDA) بطور علمي و كاربردي براي جامعه پزشكي در نشريه دانشكده پزشكي (1382)

    3- راه اندازي تجهيزات آزمايشگاهي (SETUP) ايجاد و سنجش التهاب (آزمون فرمالین) در گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1385)

4- راه اندازي تجهيزات آزمايشگاهي (SETUP) ايجاد و سنجش درد (آزمون فرمالین) در گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1385)

5- راه اندازي تجهيزات آزمايشگاهي (SETUP) پرفيوژن پانكراس (in situ) براي اولين بار در كشور در دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

6- راه اندازی واحد تکثیر موش صحرایی در آزمایشگاه تخصصی حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390)

7- راه اندازی واحد تکثیر موش سوری در آزمایشگاه تخصصی حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

8- راه اندازی واحد تکثیر خوکچه هندی در آزمایشگاه تخصصی حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

9- راه اندازی واحد تکثیر هامستر در آزمایشگاه تخصصی حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

    10- راه اندازي تجهيزات (SETUP) آزمايشگاهي ايجاد و سنجش التهاب (آزمون فرمالین) در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

11- راه اندازي تجهيزات (SETUP) آزمايشگاهي ايجاد و سنجش درد (آزمون فرمالین) در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

12- راه اندازی سیستم تهیه غذای حیوانات آزمایشگاهی (پلیت) با فرمول مد نظر محقق در آزمایشگاه حیوانات دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391)

13- ابداع متد علمی زالودرمانی در حیوانات آزمایشگاهی (موش سوری و صحرایی) برای اولین بار در دنیا و چاپ مقاله ISI پیرامون آن (91-1390)

14- احداث و راه اندازی باغ آموزشی-پژوهشی گیاهان دارویی (هربوراتوم) مشتمل بر گونه¬های گیاهی مهم و پرکاربرد طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش" (93-1392)

15- همکاری در فرآیند ساخت دستگاه کنترل کننده  جهت های  اصلی برای افراد ناتوان حرکتی بر اساس سیگنال های مغزی (EEG) – 1395

16- طراحی و ساخت  نمونه آزمایشی دستگاه تجزیه و تحلیل ادرار از دیدگاه  طب سنتی ایران برای اولین بار در دنیا (1396)


ب-4) مقالات:

فارسی:

1-  چاپ مقاله پيرامون آسيب شناسي طب سنتي ايران در فصلنامه اطلاع رساني آموزشي پژوهشي درمانگر (1383)

2- چاپ مقالات علمی در 7 شماره اول فصلنامه پژوهشي پژودا وابسته به مركز پژوهش هاي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران(87- 1385)

3- چاپ مقاله علمی آموزشی در نشريه مركز پزشكي درمان در منزل (دم) وابسته به جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران (1385)

4- چاپ چند مقاله علمی آموزشی در نشريه تحليلي آموزشي خبري عطارنامه  (86-1384 )

5- چاپ مقالات دنباله دار علمی آموزشی در فصلنامه سائحات در موضوع طب سنتی و شیوه زندگی طبیعی ( 89- 1388)

6- چاپ مقاله آموزشی پیرامون طب سنتی در نشریه "سلام همکار" وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1389)

7- چاپ 48 مقاله ماهانه تحقیقی علمی آموزشی در ماهنامه آموزشی، خبری، بهداشتی "دنیای تغذیه" (اولین و پرتیراژترین نشریه تغذیه کشور) با موضوعات خوردنی ها و نوشیدنی ها از دیدگاه طب سنتی ایرانی اسلامی از شماره 133 (تیر ماه 92) تا شماره 181 (آبان 96)

8- چاپ چندین مقاله ماهانه تحقیقی علمی آموزشی در ماهنامه آموزشی، خبری، بهداشتی "دنیای سلامت" (از معتبرترین نشریات حوزه سلامت) با موضوعات بیماری های مختلف از دیدگاه طب سنتی ایرانی (1396-97)


انگلیسی: 

1- چاپ مقاله تحقیقی در نشریه ISI در سال 2004 با عنوان:

A glance at the move from complementary alternative medicine (CAM) to integrative medicine in the United Kingdom (UK), United States (US), and World Health Organization (WHO)'s health care systems

2- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده اول) در نشریه ISI در سال 2010 با عنوان

The effect of “Teucrium polium L.” extracts on insulin release from in situ isolated perfused rat pancreas in a newly modified isolation method: The role of Ca2+ and K+ channels.

3- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده اول) در نشریه ISI در سال 2012 با عنوان

Acute and subchronic toxicological evaluation of Echinophora platyloba DC (Apiaceae) total extract in Wistar rats

4- چاپ مقاله تحقیقی در نشریه ISI در سال 2013 با عنوان

A nonlinear model for diagnosing malignancy in patients with exudative plural effusion using routine plural fluid findings

5- چاپ مقاله تحقیقی مروری در نشریه ISI در سال 2013 با عنوان

Assay of pharmacological features of Phoenix Dactylifera in the view of traditional and modern medicine 

6- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده مسوول) در نشریه ISI در سال 2014 با عنوان

Leech therapy for linear incisional skin-wound healing in rats

7- چاپ مقاله تحقیقی در نشریه ISI در سال 2014 با عنوان

Effect of ischemia preconditioning and leech therapy on cutaneous pedicle flaps subjected to prolonged ischemia in a mouse model.

8- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده اول) در نشریه علمی پژوهشی با عنوان:

     The Effect of Methanolic and Ethanolic Extracts of Ruta graveolens L. Leaves on Formalin-Induced Inflammation in Rats (2016)

 9- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده مسوول) در نشریه ISI در سال 2018 با عنوان:

Evaluation of wound healing activities of pomegranate (Punica granatum - Lythraceae) peel and pulp


10- چاپ مقاله تحقیقی در نشریه ISI در سال 2018 با عنوان:

A Comparative Study on the Effect of Three Oil Products of Traditional Medicine: Nerium Oleander, Ginger and Chamomile on Resistance to Cold in Rats


11- چاپ 34 مقاله تحقیقی علمی آموزشی به زبان انگلیسی در روزنامه انگلیسی زبان "Tehran Times" (اولین و پرتیراژترین نشریه انگلیسی کشور) با موضوعات طب ایرانی اسلامی از April  2017 (اردیبهشت 96) تا May 2018 (اردیبهشت 97)


12- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده مسوول) در نشریه ISI در سال 2018 با عنوان:

Determination of total phenolic content, antioxidant activity and antifungal effects of Thymus vulgaris, Trachyspermum ammi and Trigonella foenum-graecum extracts on growth of Fusarium solani

 13- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده مسوول) در نشریه ISI در سال 2018 با عنوان:

Antifungal activity of the essential oils of some medicinal plants against human and plant fungal pathogens


14- چاپ مقاله تحقیقی (نویسنده مسوول) در نشریه ISI در سال 2019 با عنوان:
Wound healing components in Iranian pomegranate cultivars

ب-5) كتاب:

1- همكاري در تدوين كتاب آموزشي دستنامه طب سنتي ايران (منبع درسي دوره هاي آموزشي طب سنتي)، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران (1384)

2- همكاري در ترجمه كتاب استراتژي طب سنتي سازمان بهداشت جهاني (WHO)،  انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران (1384)

3- همكاري در تأليف درسنامه طب سنتي ايران (منبع درسي دانشجويان طب سنتي)، دبيرخانه شوراي آموزشي طب سنتي و مكمل وزارت بهداشت (6-1385)


ب-6) پايان نامه ها:

1- استاد مشاور پايان نامه " بررسي ميزان اثر ضدالتهابي عصاره گياه مصطكي (Pistacia lenticus L.) بر التهاب ايجاد شده توسط فرمالين در پنجه پاي موش صحرايي نر " مقطع پزشكي عمومي، مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1386)

2- استاد مشاور پايان نامه " بررسي ميزان اثر ضددردي عصاره گياه مصطكي (Pistacia lenticus L.) بر درد ايجاد شده توسط فرمالين در پنجه پاي موش صحرايي نر " مقطع پزشكي عمومي، مصوب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (1386)

3- استاد مشاور پايان نامه " بررسی اثرعصاره ميوه گیاه انجير(Ficus  carica L.) بر درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرايي نر" مقطع پزشكي عمومي مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران (1386)

4- استاد مشاور پایان نامه "پتانسیل های گردشگری سلامت با تاکید بر طب سنتی ایران" مقطع کارشناسی ارشد، مصوب دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران (90-1389)

5- استاد راهنمای پایان نامه پزشکی با عنوان "بررسی اثر عصاره گیاه کلومه بر التهاب و درد ایجاد شده در پای موش صحرایی به روش تست فرمالین" مصوب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1391-92)

6- استاد راهنمای پایان نامه پزشکی با عنوان "بررسی اثر عصاره گیاه کلومه بر شاخصه های پاتولوژیک التهاب ایجاد شده در پای موش صحرایی به روش تست فرمالین" مصوب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1392-93)

7- استاد مشاور پایان نامه پزشکی با عنوان "بررسی رابطه بین سطح هورمون گرلین ناشتا با جثه، BMI و چاقی مرکزی" مصوب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1395)

8- استاد راهنمای پایان نامه پزشکی با عنوان " بررسي اثر گیاه صبر زرد (Aloe vera) به تنهايي و در ترکیب با گیاهان کندر (Boswellia carterii)، دم الاخوين (Dracaena cinnabari) و انزروت (Astragalus arbusculinus):  "کاصد" بر ترمیم زخم برشي ايجاد شده در موش سوري " مصوب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1396)


ب-7) داوري ها:

1- رئیس کمیته داوران و دبير علمي "سمينار كشوري طب سنتي ايران و گياهان دارويي" وابسته به سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران (1386)

2-  داور كتاب گروه علوم پزشكي در چهارمين دوره جايزه كتاب فصل (1387)

3- داور "فصلنامه پژوهشی گیاهان دارویی" وابسته به پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی (1387)

4- داور "فصلنامه پژوهشی پژودا" وابسته به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1388)

5- عضو شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي دانشجويان، وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با حکم معاون پژوهشی (9-1387)

6-  داوری ده ها طرح پژوهشي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران (9-1387)

7- عضو کمیته علمی "همایش سراسری طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی" دانشگاه علوم پزشکی لرستان (1389)

8- عضو کمیته علمی و داوری مقالات تخصصی طب سنتی و مکمل در "اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوری های نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست"، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1389)

9- رئیس کمیته داوران و مدیر علمی "اولین همایش کشوری ضوابط شرعی در پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390)

10- داوری چندین طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا کنون)

11- داوری ده ها پایان نامه مقطع پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا کنون)

12- عضو هیات داوران کمیته چاپ و نشر دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا کنون)

13- داور فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه (1390 تا کنون)

14- عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا کنون)

15- داور کتب و نشریات کارگروه تخصصی ورزش و سلامت نهاد کتابخانه های عمومی کشور (1391 تا کنون)

16- رئیس کمیته داوران و دبیر علمی دومین همایش کشوری "ضوابط شرعی در پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1392)

17- عضو کمیته علمی "همایش پیشگیری و درمان بیماران با طب مکمل" دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1393)

18-عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1390 تا کنون)

19- داوری ده ها مقاله پژوهشی در نشریه علمی بین المللی انگلیسی زبان Annals of Military and Health Sciences Research وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1396 تا کنون)

20- داوری مقالات پژوهشی در نشریه علمی بین المللی انگلیسی زبان  Journal of Archives in Military Medicine وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش (1397)


فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه