انواع اخلاط و اهميت آنها در طب سنتي
خلط صفرا
غذاهايي كه خلط صفرا توليد مي‌كنند
علائم افزايش خلط صفرا
موارد پرهيز براي افرادي كه علائم افزايش خلط صفرا پيدا كرده‌اند
موارد مفید براي افرادي كه علائم افزايش خلط صفرا پيدا كرده‌اند
خلط خون
غذاهايي كه خلط دم توليد مي‌كنند.
علائم افزايش خلط دم
پرهيزها و موارد مفید براي افرادي كه علائم افزايش خلط دم پيدا كرده‌اند.
خلط بلغم
غذاهايي كه خلط بلغم توليد مي‌كنند.
علائم افزايش خلط بلغم
پرهيزها و موارد مفید براي افرادي كه علائم افزايش خلط بلغم پيدا كرده‌اند.
خلط سودا
غذاهايي كه خلط سودا توليد مي‌‌كنند
علائم افزايش خلط سودا