سلامتکده دکتر شریعت پناهی
دانشکده طب سنتی و مکمل: مشهد
دکتر سید محمد باقر فضل جو
سلامتکده طب سنتی بیمارستان امام خمینی (ره)
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی طوبی سلامتکده طب سنتی ساری
سلامتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سلامتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی یزد
درمانگاه طب سنتی - کلینیک ویژه بیمارستان آیت الله کاشانی : اصفهان
کلینیک ویژه طب سنتی همدان
سلامتکده عمادالدین شیرازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سلامتکده طب سنتی بابل
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
درمانگاه بیمارستان قائم عج : مشهد
درمانگاه ایثار : مشهد
درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع) : مشهد
کلینیک خارک
دکتر محسن ناصری
سلامتگاه طب سنتی ایران
کلینیک بهشت
درمانگاه تخصصی سرطان
درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره)
درمانگاه طب سنتی بیمارستان شهدای تجریش