سپیده پانزدهم رمضان، بشارت مولودی خجسته است...
چه مولود مباركی!
الله اكبر از این نوزاد كه سیرت مصطفایی دارد و صورت مجتبایی
فرشتگان به زمین می آیند به شادباش؛زمزمه ای صمیمی در خلوت جهان حضور دارد و باران طراوت می‌بارد
حسن می آید؛
پاسبان خرد و اندیشه،
آوازخوان آزادی و آزادگی.
حسن می آید؛
یگانه ای كه كرامت، عادت اوست و فضل و بخشش و رحمت، خُلق و خویَش.
حسن می آید؛ مولود مبارك مدینه، فرزند شجاعت و شهامت و برادر رشادت و شهادت.
حسن می آید ...
 

فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه