اقدامات قبل از ماساژ

1)       لطفا قبل از مراجعه براي گرفتن ماساژ استحمام كنيد.2)       لطفا براي گرفتن ماساژ لباس راحتي (براي فوت ماساژ شلوار ورزشي يا شلوار كوتاه - براي تاي ماساژ سنتي تي شرت به همراه شلوار ورزشي يا شلوار كوتاه) به همراه داشته باشيد.3)       از خوردن غذاي سنگين قبل از ماساژ پرهيز شود.4)       از گرسنگي و تشنگي زياد (مثل روزه) پرهيز شود.5)       انجام ماساژ در دوران قاعدگي ممنوع مي باشد. لطفا به هنگام نوبت گيري وقت ماساژ اين نكته را به خاطر داشته باشيد.  

فایل های پیوست

ارسال نظر

نام

پست الکترونیک

پیام شما


نظرات کاربران


مطالب مشابه